NEWS - INFO

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy

Szkółka


Poradniki do maszyn typu
A-10CII, F-15C, F16C
Cold Start, Uzbrojenie itd...


Brevity code, Formacje, Tankowanie
Lot w szyku, Odczytywanie diagramów lotniskowych, 


Tworzenie misji od podstaw, Używanie edytora
Tworzenie skryptów, Scenariuszy, Znajomość zasad panójących przy tworzeniu misji

O Nas


Wirtualne skrzydło bombowe zrzesza miłośników lotnictwa. Skupiamy się na wspólnych treningach oraz lotach w misjach organizowanych na serwerach online. Nasze skrzydło składa się z dywizjonów wykonujących różne zadania na polu walki. Posiadamy maszyny A-10C II, F-15C oraz F16C. Docelowo dywizjon F-15C zostanie wyposażony w maszyny F-15E, jak tylko nowe wyjdą z fabryki. Organizujemy szkolenia oraz treningi obejmujące ważny aspekt kooperacji między maszynami. Skrzydło cały czas się rozwija i jest otwarte dla nowych członków.